Komposition

av admin — Kategori: Blogg, Tips — Taggar: , , Kommentarer inaktiverade för Komposition

Genom att lära sig grundteknikerna för att sätta ihop färger, former, bilder och typrografi kan man bygga en harmonisk och kommunicerbar helhet. Vi kommer i olika inlägg berätta mer om vad man ska tänka på och ge tips & tricks.

Denna veckan tittar vi lite på Komposition, vad man kan tänka på när man sätter ihop olika element till en helhet.

Tre saker som påverkar en produkts kommunikation är hur materialet är sammanställt utifrån enkelhet(hur snabbt ögat uppfattar meddelandet), spänning(som skapar attraktion) och vad som saknas i kompositionen. Av alla regler som finns inom kompositionslära kommer vi bara att titta på ett par som oftast ses som de viktigaste; hierarki, rytm och harmoni. Dessa kan sedan delas upp i undergrupper. Hierarki delas upp i storlek, form, färg och placering. Rytm skapar man genom att utgå från dessa grupper. Inom harmoni anses oftast mellanrumsformer och gruppering vara de viktigaste grupperna.

hierarki_farg

Hierarki: Färg

hierarki_form

Hierarki: Form

hierarki_position

Hierarki: Position

hierarki_storlek

Hierarki: Storlek

Inom hierarkin utnyttjar man ögats förmåga att bearbeta information och dela upp ämnen i undergrupper. (mer…)

125 år med Coca-Colas logotyp

av admin — Kategori: Artikel, Blogg — Taggar: Kommentarer inaktiverade för 125 år med Coca-Colas logotyp

För ett tag sedan satt jag och bläddrade i ett nummer av en designtidning och hittade en artikel om utvecklingen av olika kända företags logotyper. Jag gillar logotyper och tycker det är intressant att se hur olika företag förvaltar sina logotyper genom tiden. Så en återblick på olika företags logotyputveckling kommer vi att titta på lite då och då och vi börjar med Coca-Cola. En logotyp som nog dem flesta känner igen.

 

Coca-Cola’s distinkta logotype känns igen över hela världen. Över tiden har den gått igenom en del förändringar.
I tidslinjen nedan kan man se viktiga ögonblick i logotypens historia.

 

1886 –Vad betyder ett namn?

När John S. Pemberton skapade formeln för sin nya dryck 1886 föreslog hans partner och ekonom Frank M. Robinson namnet Coca-Cola, associerat till att de två ”C”na skulle se bra ut i annonsering. Han ville skapa en unik logotyp som följde med namnet och testade med att skriva företagets namn i Spencerain script, en form av skrivkonst som var vanlig vid tiden.

 

1887-1890-talet – Tillägg av ‘Trademark’

Dem två små viktiga orden blev tillagda som svansen till det första C’et.

1887

1890-1891 – Extra virvlar

Under ett år ändras utseendet dramatiskt med detta extra virvlande typsnitt. Efter ett år återtog logotypen sin tidigare form.

1890

(Jag förstår inte riktigt varför man gjorde denna förändring, för logotypen tappade, enligt mig, sin kraft. Men det var kanske också därför som man så snabbt gick tillbaka till det man hade innan.) (mer…)

Blogginlägg 2: Formatguiden

av admin — Kategori: Blogg, Tips — Taggar: , Kommentarer inaktiverade för Blogginlägg 2: Formatguiden

Det är inte alltid lätt att hålla koll på alla format som finns och framför allt komma ihåg vilka mått dem har. I veckans tips listar vi dem vanligaste formaten.
Måtten är angivna i millimeter och bredd x höjd.

Grundformat

Grundformat för papper är A0 med sidmåtten 841 x 1189 mm och ytan 1 kvadratmeter. A1-A7 erhålls genom halvering av närmast större format parallellt med kortsidan. Siffran 1-10 anger hur många gånger grundformatet A0 ska skäras eller vikas för att ge efterfrågat format. A4, 210 x 297 mm, är det för affärsbrev och kontorsbruk mest förekommande formatet.

Format för kuvert, påsar o.dyl. anges med bokstaven B, C eller E åtföljd av samma siffra som för A-formaten. B-, C- eller E-format passar motsvarande A-format utan att det behöver vikas. Huvudformatserien för kuvert är C.

E-formaten används framför allt för fönsterkuvert men även som innerkuvert till C-kuvert. B-formatet är större än C och används som ytterkuvert till detta eller om man har större antal inlagor i A-format eller A-format inlagda i pärmar eller mappar.

Utöver dessa format, även kallade SIS-format, finns några hjälp- och kompletteringsformat, nämligen S5, 185 x 255 mm, och S4, 250 x 330 mm.

A-Serien  B-Serien  C-Serien  E-Serien
A0 841×1189  B0 1000×1414  C0 917×1297  E0 879×1241
A1 594×841  B1 707×1000  C1 648×917  E1 620×879
A2 420×594  B2 500×707  C2 458×648  E2 440×620
A3 297×420  B3 353×500  C3 324×458  E3 310×440
A4 210×297  B4 250×353  C4 229×324  E4 220×312
A5 148×210  B5 176×250  C5 162×229  E5 155×220
A65 105×210  B6 125×176  C6 114×162  EX5 155×216
A6 105×148  B7 88×125  C7 81×114  E65 110×220
A7 74×105  B8 62×88  C8 57×81  E6 110×155
A8 52×74  E7 78×110
A9 37×52
A10 26×37

A-skala

A-skalan

Andra vanliga format

Kvälls- & dagspress

Minitabloid (skuren tabloid): 250 x 350
Tabloid (inget exakt format, varierar på tryckerierna): 280 x 385 (mer…)

Vårt första blogginlägg: Designinriktningar

av admin — Kategori: Blogg — Taggar: , Kommentarer inaktiverade för Vårt första blogginlägg: Designinriktningar

Som vi berättade förra veckan så startar vi nu vår blogg. Vi börjar med en tillbakablick i den grafiska världen, hur började den, hur har den blivit påverkad av världen runt omkring… Det blir ett ganska långt första inlägg, men vi hoppas att ni lär er något nytt på vägen.

Uppkomsten av grafisk design

Revolutionens barn

William A. Dwiggins kan mycket väl ha varit den som myntade uttrycket ”grafisk design” 1922, men konstspråket började ta form redan ett århundrade tidigare. Grafisk design genomgick många revolutioner innan det tog fart. Den första var den industriella revolutionen i 1740-talets England. Utvecklingen av mekanisk produktion och transport ändrade fundamentalt hur människor levde. Städernas expansion och en teknologisk utveckling som ledde till uppstarten av massproduktion höjde levnadsstandarden och ett nytt behov för konsumtion uppstod. Fler revolutioner följde.

Både i Frankrike och USA skapade dessa revolutioner ett behov för social jämställdhet och allmän utbildning och läskunskap skapade ett kraftigt ökande behov av läsmaterial.

Under tiden var britterna upptagna med att skapa sig ett globalt imperium där det virvlade av nya estetiska stilar – exotiska mönster och ornament. Denna spridning av kulturella stilar skapade en flodvåg av designidéer och artistiska inriktningar. Det växande imperiet agerade som en globaliserande kraft för 1800-talets konst – man skulle kunna jämföra dess influenskraft med dagens internet.

1800-talets designers

Detailjer från Morris's The Works of  Geoffrey Chaucer.William Morris, en 1800-talets designer, var den som födde teorin om att använda konst som bas i det sociala mediet. Han antog utmaningen att förnya den estetiska designen i England. Morris förespråkade tanken med att utforma efter behov och lämplighet. Han utformade interiören i ett hus med möbler, textiler och glas som estetiskt matchade arkitekturen. Morris mest ambitiösa projekt var ”The Works of Geoffrey Chaucer”, skapad 1894. Genom balansen mellan storlek och element, textblock och illustrationer, antog bokens layout en definierad enhetlig struktur. Designen var innovativ pga sin förutbestämda struktur som möjliggjorde för en mycket enklare produktion. Framstegen i denna produktion la grunden till många förbättringar inom massproduktionen av tryckmaterial.

 

 

Grafisk design på 1900-talet

Låt oss nu vända vår uppmärksamhet åt de influenser som 1900-talets olika konstinriktningar hade på grafisk design.

Expressionism

Ett av grundsyftena med grafisk design är att definiera en inre sanning genom ett visuellt uttryck. Det är en artistisk utmaning och ett konceptuellt mandat för många designers. Att överföra en inre mening till en platt duk i ett försök att förmedla en känsla eller att avslöja ett hemligt budskap är grundläggande kännetecken för grafisk design.

Kandinsky, Munch, Murnau and Guglielmi, expressionistiska konstnärer.

Expressionismen är en överväldigande artistisk stil, född i slutet på 1800-talet och återkommande under hela 1900-talet, inom vilken konstnären försöker avbilda objektets subjektiva känslor och gensvar, snarare än objektet självt.

Modernism

Den andra konststilen som hade stort inflytande på grafisk design var modernismen. Modernismen refererar till en bred inriktning inom finkonsten och dess filosofier. Den har även kallats ”1900-talets religion av utveckling genom rationalisering”. Karaktärsdragen (sans-serif gotiskt typsnitt, tjocka linjer i svart och rött, geometriska former) för modernismen startades av ett par visionärer, men förvandlades till en politisk och estetisk filosofi. Man skapade en arkitektur av tomma ytor genom att på ett balanserat sätt använda rektanglar och asymmetriska strukturer.

                           Ganska nutida grafiska designers som kan beskrivas att ha modernistiska influenser.

Modernismen dominerade inom design genom 1900-talet fram till stilrevolutionen på 60- och 70-talet och genombrottet för post-modernismen var slutet för modernismen. (mer…)