Komposition

av admin — Kategori: Blogg, Tips — Taggar: , , Kommentarer inaktiverade för Komposition

Genom att lära sig grundteknikerna för att sätta ihop färger, former, bilder och typrografi kan man bygga en harmonisk och kommunicerbar helhet. Vi kommer i olika inlägg berätta mer om vad man ska tänka på och ge tips & tricks.

Denna veckan tittar vi lite på Komposition, vad man kan tänka på när man sätter ihop olika element till en helhet.

Tre saker som påverkar en produkts kommunikation är hur materialet är sammanställt utifrån enkelhet(hur snabbt ögat uppfattar meddelandet), spänning(som skapar attraktion) och vad som saknas i kompositionen. Av alla regler som finns inom kompositionslära kommer vi bara att titta på ett par som oftast ses som de viktigaste; hierarki, rytm och harmoni. Dessa kan sedan delas upp i undergrupper. Hierarki delas upp i storlek, form, färg och placering. Rytm skapar man genom att utgå från dessa grupper. Inom harmoni anses oftast mellanrumsformer och gruppering vara de viktigaste grupperna.

hierarki_farg

Hierarki: Färg

hierarki_form

Hierarki: Form

hierarki_position

Hierarki: Position

hierarki_storlek

Hierarki: Storlek

Inom hierarkin utnyttjar man ögats förmåga att bearbeta information och dela upp ämnen i undergrupper. (mer…)

Vårt första blogginlägg: Designinriktningar

av admin — Kategori: Blogg — Taggar: , Kommentarer inaktiverade för Vårt första blogginlägg: Designinriktningar

Som vi berättade förra veckan så startar vi nu vår blogg. Vi börjar med en tillbakablick i den grafiska världen, hur började den, hur har den blivit påverkad av världen runt omkring… Det blir ett ganska långt första inlägg, men vi hoppas att ni lär er något nytt på vägen.

Uppkomsten av grafisk design

Revolutionens barn

William A. Dwiggins kan mycket väl ha varit den som myntade uttrycket ”grafisk design” 1922, men konstspråket började ta form redan ett århundrade tidigare. Grafisk design genomgick många revolutioner innan det tog fart. Den första var den industriella revolutionen i 1740-talets England. Utvecklingen av mekanisk produktion och transport ändrade fundamentalt hur människor levde. Städernas expansion och en teknologisk utveckling som ledde till uppstarten av massproduktion höjde levnadsstandarden och ett nytt behov för konsumtion uppstod. Fler revolutioner följde.

Både i Frankrike och USA skapade dessa revolutioner ett behov för social jämställdhet och allmän utbildning och läskunskap skapade ett kraftigt ökande behov av läsmaterial.

Under tiden var britterna upptagna med att skapa sig ett globalt imperium där det virvlade av nya estetiska stilar – exotiska mönster och ornament. Denna spridning av kulturella stilar skapade en flodvåg av designidéer och artistiska inriktningar. Det växande imperiet agerade som en globaliserande kraft för 1800-talets konst – man skulle kunna jämföra dess influenskraft med dagens internet.

1800-talets designers

Detailjer från Morris's The Works of  Geoffrey Chaucer.William Morris, en 1800-talets designer, var den som födde teorin om att använda konst som bas i det sociala mediet. Han antog utmaningen att förnya den estetiska designen i England. Morris förespråkade tanken med att utforma efter behov och lämplighet. Han utformade interiören i ett hus med möbler, textiler och glas som estetiskt matchade arkitekturen. Morris mest ambitiösa projekt var ”The Works of Geoffrey Chaucer”, skapad 1894. Genom balansen mellan storlek och element, textblock och illustrationer, antog bokens layout en definierad enhetlig struktur. Designen var innovativ pga sin förutbestämda struktur som möjliggjorde för en mycket enklare produktion. Framstegen i denna produktion la grunden till många förbättringar inom massproduktionen av tryckmaterial.

 

 

Grafisk design på 1900-talet

Låt oss nu vända vår uppmärksamhet åt de influenser som 1900-talets olika konstinriktningar hade på grafisk design.

Expressionism

Ett av grundsyftena med grafisk design är att definiera en inre sanning genom ett visuellt uttryck. Det är en artistisk utmaning och ett konceptuellt mandat för många designers. Att överföra en inre mening till en platt duk i ett försök att förmedla en känsla eller att avslöja ett hemligt budskap är grundläggande kännetecken för grafisk design.

Kandinsky, Munch, Murnau and Guglielmi, expressionistiska konstnärer.

Expressionismen är en överväldigande artistisk stil, född i slutet på 1800-talet och återkommande under hela 1900-talet, inom vilken konstnären försöker avbilda objektets subjektiva känslor och gensvar, snarare än objektet självt.

Modernism

Den andra konststilen som hade stort inflytande på grafisk design var modernismen. Modernismen refererar till en bred inriktning inom finkonsten och dess filosofier. Den har även kallats ”1900-talets religion av utveckling genom rationalisering”. Karaktärsdragen (sans-serif gotiskt typsnitt, tjocka linjer i svart och rött, geometriska former) för modernismen startades av ett par visionärer, men förvandlades till en politisk och estetisk filosofi. Man skapade en arkitektur av tomma ytor genom att på ett balanserat sätt använda rektanglar och asymmetriska strukturer.

                           Ganska nutida grafiska designers som kan beskrivas att ha modernistiska influenser.

Modernismen dominerade inom design genom 1900-talet fram till stilrevolutionen på 60- och 70-talet och genombrottet för post-modernismen var slutet för modernismen. (mer…)