3 x TRE

with Inga kommentarer

Att skapa grafiska mönster med hjälp av 3×3-regeln är ett enkelt sätt att lära sig asymmetriska tendenser inom en geometrisk struktur. Lär dig hantera svarta grafiska figurer i balans med vita utrymmen och stärk samtidigt din känsla för komposition. Skönheten ligger i den enkla, matematiska konstruktionen, som är byggd på uppdelningen av en grundform, till exempel fyrkanten.

Denna övning är inspirerad av Armin Hofmanns bok Methodik der Form und Bildgestaltung: Aufbau/Synthese/Anwendung (Arthur Niggli AG)

Starta övningen med att dela upp en kvadrat i nio lika stora fält (3×3). Du kan göra samma sak med en geometrisk cirkel. Placera de nio rutorna så att du får plats med tre i bredd på ett stående A4. Det ska vara lite avstånd mellan dem.

1Nu har du grundstrukturen med nio rutor. Designa en asymmetrisk form i var och en av dem som i sin tur bygger på nio mindre kvadrater. Genom att ta bort och flytta dessa ”kvadratmoduler” arbetar du dig igneom alla nio grundformerna till dess att du får en harmonisk komposition.

2Utmaningen är att utforma varje form som en unik asymmetrisk figur som inte ser iut som en bokstav eller en symbol. Det är också viktigt att behålla samma volym, eller lätthet, annars kommer kompositionen att falla isär.

3

När du gjort en 3×3-komposition som bygger på fyrkanten kan du utveckla samma former vidare till linjevarianter, där du testar deras stabilitet genom att splittra och fragmentera dem. Exemplet nedan visat fyra olika varianter på hur du kan tranformera en sådan form.4

En 3×3-komposition kan också bygga på viktiga knytpunkter (till exemperl cirklar) som är placerade så att du kan ansluta eller dra runt dem för att skapa ett mer organiskt utseende.5

Illustrationen visar en 3×3-komposition som är helt byggd på den cirkelplatta som förklarades i föregående steg. Det ger dig den svårfångade charmen i det organiska. Kombinationen mellan konstruerat och ekologiskt är uppenbar.6

Ett annat exempel är att dela upp fyrkanten i vertikala, horisontella samt diagonala divisioner. Illustrationen för steg nummer åtta här intill visar hur en sådan 3×3-komposition kan se ut.7

Som applikationsexempel fick en av klasserna på Interaktionsdesign på Designhögskolan i Umeå i uppdrag att utforma en affsich till Worlf Usability Day 2009, med undertiteln Sustainable Interaction. De följande två exemplen är skapade av Nirvana Soltani.8

Detta exempel valdes som vinnare och trycktes i A1-format för att presentera eventet.9

 

Källa: Artikel i Cap&Design 2/2012 av Christian Altmann