Blogginlägg 2: Formatguiden

with Inga kommentarer

Det är inte alltid lätt att hålla koll på alla format som finns och framför allt komma ihåg vilka mått dem har. I veckans tips listar vi dem vanligaste formaten.
Måtten är angivna i millimeter och bredd x höjd.

Grundformat

Grundformat för papper är A0 med sidmåtten 841 x 1189 mm och ytan 1 kvadratmeter. A1-A7 erhålls genom halvering av närmast större format parallellt med kortsidan. Siffran 1-10 anger hur många gånger grundformatet A0 ska skäras eller vikas för att ge efterfrågat format. A4, 210 x 297 mm, är det för affärsbrev och kontorsbruk mest förekommande formatet.

Format för kuvert, påsar o.dyl. anges med bokstaven B, C eller E åtföljd av samma siffra som för A-formaten. B-, C- eller E-format passar motsvarande A-format utan att det behöver vikas. Huvudformatserien för kuvert är C.

E-formaten används framför allt för fönsterkuvert men även som innerkuvert till C-kuvert. B-formatet är större än C och används som ytterkuvert till detta eller om man har större antal inlagor i A-format eller A-format inlagda i pärmar eller mappar.

Utöver dessa format, även kallade SIS-format, finns några hjälp- och kompletteringsformat, nämligen S5, 185 x 255 mm, och S4, 250 x 330 mm.

A-Serien  B-Serien  C-Serien  E-Serien
A0 841×1189  B0 1000×1414  C0 917×1297  E0 879×1241
A1 594×841  B1 707×1000  C1 648×917  E1 620×879
A2 420×594  B2 500×707  C2 458×648  E2 440×620
A3 297×420  B3 353×500  C3 324×458  E3 310×440
A4 210×297  B4 250×353  C4 229×324  E4 220×312
A5 148×210  B5 176×250  C5 162×229  E5 155×220
A65 105×210  B6 125×176  C6 114×162  EX5 155×216
A6 105×148  B7 88×125  C7 81×114  E65 110×220
A7 74×105  B8 62×88  C8 57×81  E6 110×155
A8 52×74  E7 78×110
A9 37×52
A10 26×37

A-skala

A-skalan

Andra vanliga format

Kvälls- & dagspress

Minitabloid (skuren tabloid): 250 x 350
Tabloid (inget exakt format, varierar på tryckerierna): 280 x 385
Berliner (sexspaltigt tabloidformat): 315 x 470
Broadsheet (inget exakt format, varierar på tryckerierna): 385 x 560

tabloid

 

Letter (Standard i USA och Kanada): 216 x 279
Legal: 216 x 356

Affisch

350 x 500
500 x 700
700 x 1000

Kollektivtrafiken

Pelar: 1380 x 2920 (tredelad, 1×3) (ljusgrå markering)
Busskuraffisch: 1185 x 1750 (mörkgrå markering)
Tunnelbana/stortavla: 4170 x 2920 (18-delad, 6×3) (hela ytan)

kollektivtrafiken

Övriga

Pocketbok: 110 x 180
Visitkort: 90 x 55
CD-booklet: 120 x 120
CD-baksida: 151 x 118 (6,5 mm kant på varje sida)
CD- & DVD-skiva: 118 x 118 (17mm hål i  mitten)
DVD-omslag: 273 x 182 (14mm rygg på mitten)

CD och DVD

Källor:
http://www.swedoffice.se/pappersformat.php
Creative Suite Guiden, Cap&Design, 1/2012