En grafisk profil är, inom exempelvis ett företag eller en organisation, den eller de regler som beskriver användandet av företagets eller organisationens logotyp samt vilka färger och bokstavstilar som ska användas i de trycksaker företaget eller organisationen producerar.

Logotypen är ansiktet utåt, det är oftast den som dina kunder först stöter på. Den ska visa vad ni som företag står för och bli ett igenkänningstecken. Förutom logotypen så behöver man visa en enhet i allt det material som man har, så kunden känner igen sig nästa gång. Detta är vi duktiga på, att skapa en grafisk profil som ni sen kan använda i allt ert material.

Exempel: Logotyp, visitkort, brevpapper, kuvert, annonser, m.m.