Komposition

with Inga kommentarer

Genom att lära sig grundteknikerna för att sätta ihop färger, former, bilder och typrografi kan man bygga en harmonisk och kommunicerbar helhet. Vi kommer i olika inlägg berätta mer om vad man ska tänka på och ge tips & tricks.

Denna veckan tittar vi lite på Komposition, vad man kan tänka på när man sätter ihop olika element till en helhet.

Tre saker som påverkar en produkts kommunikation är hur materialet är sammanställt utifrån enkelhet(hur snabbt ögat uppfattar meddelandet), spänning(som skapar attraktion) och vad som saknas i kompositionen. Av alla regler som finns inom kompositionslära kommer vi bara att titta på ett par som oftast ses som de viktigaste; hierarki, rytm och harmoni. Dessa kan sedan delas upp i undergrupper. Hierarki delas upp i storlek, form, färg och placering. Rytm skapar man genom att utgå från dessa grupper. Inom harmoni anses oftast mellanrumsformer och gruppering vara de viktigaste grupperna.

hierarki_farg
Hierarki: Färg
hierarki_form
Hierarki: Form
hierarki_position
Hierarki: Position
hierarki_storlek
Hierarki: Storlek

Inom hierarkin utnyttjar man ögats förmåga att bearbeta information och dela upp ämnen i undergrupper.

 

rytm
Rytm

Inom rytm arbetar man med dynamik för att skapa en spänning som ökar attraktionen. Här utnyttjar man ögats förmåga att se mönster.

 

harmoni_grupperad_komposition
Harmoni: Grupperad komposition

Inom harmoni utnyttjar man ögats förmåga att gruppera objekt.

 

 

komposition_tom

Avsaknaden av den fjärde kvadraten förstärker ytan i hörnet. Kompositionen känns asymmetrisk och spännande.

komposition
Genom att ge ögat den sista kvadraten finns det inget för betraktaren att fylla i. Kompositionen är lugn, men statisk.

 

Här lite verkliga exempel

Hierarki: Färg
Hierarki: Färg
Hierarki: Form
Hierarki: Form
Hierarki: Position
Hierarki: Position
Rytm
Rytm
Asymmetrisk
Asymmetrisk

 

Låt dig inspireras och börja skapa.

 

Källa: Session.edu kursmaterial för ”Design and Composition” och Creative Suite guiden, Cap&Design, 1/2012