Tryck är ett sätt att applicera ett mönster på ett vanligtvis plant underlag, vanligen papper eller textil.

Vi kan hjälpa er att skapa en intressant design för det mesta, t ex böcker, artiklar, magasin, programblad, förpackningar, m.m.