Typografi, del2

with Inga kommentarer

Förra veckan började vi vår resa i typografins värld. Denna vecka fortsätter vi ner på djupet och lär oss mer om bokstävernas anatomi (uppbyggnad), olika delar och delarnas namn. Allt för att enklare kunna sortera upp typsnitten.

Bokstäverna anatomi

En bokstav kan delas in i olika delar, som används till att bygga upp bokstavens form. Nedan hittar du de några av de vanligaste, i bilden under hittar du fler delar.

Grundstrecket är den tjockare linjen på bokstaven, det är kring denna del bokstavsformen byggs upp.

Hårstreck är den smalare linjen i bokstaven, ett smalt hårstreck hjälper till att förstärka skillnaderna mellan bokstavens delar och kan därför förtydliga formen hos bokstaven.

Uppstapel är den stapel som går uppåt på bokstäver som exempelvis b och d.

Nedstapel är en nedåtgående stapel som går under baslinjen, d.v.s. den som de flesta bokstäver är placerade mot. Exempel på bokstäver med nedåtstapel är p och q.

Seriffer är de små “klackar” eller “flaggor” som finns överst och underst på bokstaven. Deras praktiska funktion är att hjälpa ögat att hålla reda på var baslinjen är placerad. De bokstäver som har seriffer brukar även kallas för antikvor. Det finns även bokstäver som saknar seriffer, dessa kallas för sanseriffer och de saknar “klack” och “flagga”.

Bokstävernas anatomi

Typografins höjdsystem / Linjering för bokstäver

Det finns tre mellanrum som bokstäver placeras inom, dessa är x-höjd, H-höjd/Versalhöjd och Åp-höjd.

x-höjden beskriver höjden för gemena bokstäver (som saknar upp- eller nedstapel).

H-höjd visar höjden för versaler och gemener med uppstapel, exempelvis bokstaven b.

Åp-höjd är det maximala utrymmet som ett typsnitt (bokstavsstil) har, utrymmet sträcker sig från topplinje till bottenlinje.

Höjdsystemet

Serifens struktur

Serif, seriff, klack eller schattering, är de tvärstreck som avslutar den bokstavsstapel som utgör en bokstav eller ett tecken i en teckenuppsättning. Teckensnitt som innehåller dessa avslutande streck kallas seriffer (serifer), serif-teckensnitt eller antikvor, medan sans-seriffer (sanserifer eller grotesker) är de teckensnitt som saknar dessa avslutande streck.

Det finns tre olika former av seriffer, se bild nedan.

Serif struktur

 

Nu kan du lite mer om hur en bokstav är uppbyggd. Nästa vecka tittar ni lite närmre på de olika grupperna av typsnitt, typsnittsfamiljer.

 

Källa: Bokstaven, ordet, texten Handbok i grafisk formgivning av Christer Hellmark, Ordfront; Typography Workbook av Timothy Samara